Jaarvergadering

29 november 2018

 • Roel Broer

Er waren op dinsdag 27 november 25 leden aanwezig op de jaarvergadering van STG. Sponsor Jan Hogenberg ontving ze gastvrij in de kantine van zijn botenbergingsbedrijf.

Centen

De vergadering verliep in een goede sfeer, maar toen het over de centen ging bij het verslag van penningmeester David Blum, ontstond er toch even wat irritatie. Het betrof de afdracht aan de KNSB. Nu een licentie niet meer nodig is, int de bond nog wel € 10 per senior en € 5 per junior voor een ongevallenverzekering. Tot op heden werd dat niet doorberekend aan de leden, maar dat gaat vanaf het seizoen 2019/2020 veranderen. Het bestuur zegde toe de leden te informeren over wat deze verzekering inhoudt. Een verzekering overigens waar je niet onderuit komt.

Kascommissie

De kascommissie, in de persoon van Paul van Os, had de boeken bij David Blum gecontroleerd. Paul vertelde dat hij samen met Gauke Eringa volledig inzage had gehad en uitvoerig geïnformeerd was. De balans is op orde en het financiële verslag is actueel. Bij de controle kwam ook de vordering van de KNSB aan de orde.

Paul stelde de leden en het bestuur voor de penningmeester decharge te verlenen. Een voorstel dat op brede steun kon rekenen.

Nieuwe kascommissie

Paul van Os en Sip Piest vormen de nieuwe kascommissie. Henk Mol is reserve.

Website

Voor de pauze werd Kevin Paans door de voorzitter in het zonnetje gezet. Kevin kaartte op de vorige jaarvergadering de website aan. Hij wilde die wel moderniseren. Nu zijn we een jaar verder en is de nieuwe website operationeel. Kevin ontving uit handen van de voorzitter een leuke attentie.

                                                                              Prijsuitreiking

Tijdens de pauze vond de prijsuitreiking van de zomercompetitie plaats. Drijvende kracht achter dit evenement Sjirk Dotinga raakte maar één beker kwijt, omdat alleen Erwin Raggers zijn derde plaats kwam ‘verbronzen’. 

Sjirk reikt aan Erwin derde prijs uit.

De deelname viel dit jaar wat tegen. Bij de dames was er niemand die aan voldoende onderdelen deelnam, bij de heren deden er drie aan alle onderdelen mee en waren er elf die aan de criteria voldeden om voor de eindoverwinning in aanmerking te komen.

Om het geheugen even op te frissen: Jasper Krommenhoek werd eerste en Bram van Essen tweede.

Afsluitend zei Sjirk dat hij na 7 keer met de organisatie stopt. Hij benadrukte dat hij steeds veel hulp heeft gehad. Hij noemde een flink aantal namen. De bal ligt nu bij het bestuur, dat leden moet benaderen voor de organisatie. Vanuit de zaal werden er suggesties gedaan.

De uitslag en het deelnemersveld laten zien dat er wel jeugdige leden zijn die mee willen doen. Een hoopvol gegeven.

In de kou

Bestuursverkiezing

Dit was een hamerstuk. De aanwezigen waren blij dat Wim, David en Geert er nog een periode aan vast knopen.

Technische Commissie

Johan Heersma begon met te zeggen dat de TC niet veel had te melden. Dat bleek toch enigszins genuanceerder. De aanwezigen reageerden met ongeloof toen Johan het volgende vertelde:
“Wij hebben vijf jonge senioren die wel een trainerscursus willen doen. Dat meldden wij bij de coördinator van het gewest Friesland die de trainersopleidingen verzorgt. Wij waren de eersten en hij ging proberen een groep bij elkaar te krijgen. Dat lukte en het eerste voorstel was om de cursus op maandagavond te geven. Geen probleem. Wat volgde was het opschuiven naar dinsdag, naar woensdag en uiteindelijk naar donderdag. En toen was er wél een probleem, want dan trainen onze senioren zelf. Wat begon met enthousiasme dreigt zo te eindigen in mineur. Men laat ons lelijk in de kou staan. De cursus begint in januari en ons bestuur en een lid dat ons bij het gewest vertegenwoordigt lobbyen nog om tot een andere dag te komen. We hopen nog op een positief vervolg.”

Rondvraag

Het enige punt was de nieuwe kleding. Wim van der Heide schetste nog even de totstandkoming en legde uit hoe het bestellen gaat. Het kledingmerk is Hunter en de verkoop loopt via Bio-Racer. De club staat er een beetje los van.Het assortiment is veel uitgebreider, ook wat maten betreft.  Nadat een bestelronde is afgesloten duurt het nog drie tot vier weken eer de kleding bij het uitgiftepunt (Hebo Campers Giethoorn) is. Op onze site is er een link om op de juiste pagina van Bio-Racer te komen.

Vanuit het sponsorgeld worden de trainers, coaches en juryleden voorzien van de juiste kleding. Het is niet altijd toegestaan om met reclame op de kleding langs de baan taken uit te voeren. In sommige gevallen is dan een neutrale verenigingsjas vereist.

Achter de schermen

Voorzitter Wim van der Heide sloot de avond af met wat er achter de schermen gebeurt. Afgezien van de sportieve prestaties zijn er best veel zaken  gestart en/of afgerond in het jaar 2017/2018:
Er meldden zich maar liefst 68 nieuwe leden

 • 5 leden aangemeld voor de trainerscursus
 • Nieuwe website online
 • Nieuwe kledingleverancier
 • AVP; hoe gaan we om met de gegevens van leden
 • Sponsors weer voor 5 jaar vastgelegd
 • Jeugdleden worden standaard ingeschreven voor wedstrijden. Club betaalt inschrijfgeld
 • Ondersteuning talenten. Wij bieden talenten, die geselcteerd worden een extra zegel aan
 • Jeugdschaatsers proberen we eerder te binden aan de club. 
 • Gedragscode voor vrijwilligers is opgesteld
 • Er is een protocol vertrouwenspersoon en Johan Heersma en Geke Nooij zijn onze vertrouwenspersonen