Training op natuurijs

13 februari 2021

  • Roel Broer

Om niet snel te vergeten! Een training op natuurijs!
Ergens staat op onze site dat er in zo’n geval getraind wordt op het Molengat in Giethoorn Noord. Verzamelen bij ’t Hokkie.
Het is lang geleden, maar op zaterdag 13 februari 2021 kon het! De training was niet voor iedereen, want Covid-19 maakte dat onmogelijk.

50 jeugdleden t/m 17 jaar (en hun ouders) waren vroeg uit de veren en trotseerden de kou: – 9 en door de oosten wind voelde het nog kouder.
Het ontbrak niet aan vrijwilligers die bij de pupillen hielpen bij het ‘onderbinden’ van de schaatsen.
De eerste slagen waren niet onwennig, want flink wat leden hadden de afgelopen dagen al op het ijs gestaan.

Op het Molengat was voldoende goed ijs te vinden om er een gevarieerde training van te maken.. Onder supervisie van Wim van der Heide en de pas aangetreden coördinator Natuurijs werden er groepen gevormd. Joan Lubbinge, Gerard Oord, Anna Sybrandy en Jeanne van Duinkerken verzorgden de training. Na de kennismaking met het ijs werd er begonnen. De opdrachten en aanwijzingen werden goed opgevolgd. Wat deden ze hun best om te letten op hun schaatshouding. De vaart zat er goed in. Er werden zelfs starts gemaakt, wel met drie op een rij. Ruimte zat! De training werd afgesloten met een estafette en een groepsfoto. Het zal iedereen nog lang heugen.

Ondanks de kou stapte bijna iedereen met een voldaan gevoel van het ijs. Er lagen nog twee dagen met ijsplezier te wachten, want het motto van een goede schaatser blijft: ijs en vis moet je nemen als het er is.

Foto's

Irene Visser en Monique Seijger maakten veel foto’s. Ze stuurden een selectie op. Zonde om die niet te delen.

Woord van dank

Het past ons van STG om de vrijwilligers van IJsclub Giethoorn te bedanken. Zonder hun medewerking zou het niet zo soepel zijn verlopen.
De mannen van de IJsclub zijn de afgelopen dagen druk geweest om de baan te controleren en af te bakenen. Ook zetten zij bankjes neer, wat het onderbinden van de schaatsen een stuk vereenvoudigde. I.v.m. corona mochten zij de deuren niet openen.