Cheque

9 februari 2023

  • Roel Broer

Dat was nog eens een leuke reden voor een foto! Op woensdag 8 februari overhandigde de voorzitter van de OMT, Roelof Groen, een cheque aan onze voorzitter. Omdat het maar niet van een Overijsselse Merentocht wil komen en de stapel regels waar je aan moet voldoen al maar hoger wordt, heeft de stichting OMT besloten om er mee te stoppen. Na aan alle verplichtingen te hebben voldaan bleef er nog een flink bedrag over. Onze club kreeg jaarlijks al een stevig bedrag voor de jeugdleden, maar nu kan er € 6500 bijgeschreven worden op de rekening van onze club. Voorzitter Wim van der Heide bedankte het bestuur van de stichting OMT natuurlijk  hartelijk voor het genereuze bedrag. Pupillen en junioren worden gestimuleerd om aan wedstrijden deel te nemen. Ze moeten daarvoor elke keer inschrijfgeld betalen. Dankzij deze gift kan het bestuur doorgaan met het (gedeeltelijk) subsidiëren hiervan.
De foto is gemaakt door Gerrit Smink