Onderscheiding

26 april 2024

  • Roel Broer

Roelof Groen is koninklijk onderscheiden. Het heeft onze majesteit behaagd om hem te benoemen tot lid in de orde van Oranje-Nassau. En dat alles vanwege bijzondere verdiensten jegens de samenleving.

De gedecoreerde

Een van de redactieleden van deze site was er getuige van. Hij vertelt:

“Op de vrijdagochtend van de 26ste april 2024 zat ik in de Grote Kerk in Steenwijk, omdat mijn nichtje een lintje kreeg. Toen de plechtigheid begon schreden de uitverkorenen naar de voor hen gereserveerde plaatsen. Onder hen Roelof Groen en zijn vrouw Bertha. Beiden met een rijk bestaan in talloze verenigingen. Ik durfde daarom niet te gokken wie de onderscheiding zou krijgen. Het was ons lid van verdienste (genoemd door burgemeester Bats) Roelof. Op burgmeesters  A4-tje was nauwelijks genoeg ruimte voor alles waar Roelof zich voor inzet of ingezet heeft. Roelof, zei de burgemeester, is van onschatbare waarde voor de gemeenschap in het algemeen en voor die van Giethoorn in het bijzonder. Een gul applaus vergezelde het opspelden van de onderscheiding.”