Het jeugdschaatsen wordt georganiseerd door een aparte commissie en vindt plaats op de overdekte ijsbaan Thialf te Heerenveen. De kinderen van het Jeugdschaatsen krijgen les op het middenterrein van de 400 meter baan en op de 333 meter baan. Het lesprogramma is gebaseerd op ca. 17 – 20 lessen. Kinderen kunnen bij het jeugdschaatsen beginnen als ze op 1 oktober 6 jaar zijn.

Voor de kinderen uit de Kop van Overijssel vinden de aanmeldingen tegenwoordig plaats via de SchaatsTrainingsgroep Giethoorn. De kinderen worden dan tevens lid van de SchaatsTrainingsgroep.

Klik hier voor de website van Jeugdschaatsen Heerenveen. Daar vind je ook een schema waarop staat wanneer trainingen uitvallen.

Wat is het doel van het jeugdschaatsen?

We willen de kinderen leren, hoe het is om op het ijs te staan en welk plezier je er aan kunt beleven. We leren de kinderen de eerste beginselen van het schaatsen. Dit is te vergelijken met zwemles. Daar leer je ook de eerste beginselen van het zwemmen. Zo is dat ook bij het jeugdschaatsen.

Dus in eerste instantie wordt de kinderen geleerd zich vrij te bewegen op het ijs en daarna komt de techniek van het schaatsen aan bod.
Bij de techniek letten we o.a. op 5 technische aspecten:
– Recht op de schaatsen staan
– Afzet
– Schaatshouding
– Armbeweging
– Bocht

Aan het eind van ieder schaatsseizoen worden er zogenaamde bekwaamheidsproeven afgenomen waarmee de verschillende schaatsvaardigheidspaspoorten kunnen worden behaald op diverse niveaus.

Seizoen 2018/2019

Vanaf 30 september starten we met de lessen. Op de site van jeugdschaatsen Heerenveen staat de nieuwste informatie.

Meld je via het opgaveformulier aan voor komend seizoen.
Dit opgaveformulier dient gestuurd te worden naar onderstaand adres waarna wij jouw aanmelding verwerken in het nieuwe systeem. Let op het is belangrijk om zo spoedig mogelijk het opgaveformulier op te sturen want de inschrijving gebeurt op volgorde van binnenkomst en daarbij is vol ook echt vol. Nadat de aanmelding is verwerkt in het systeem ontvang jij (als lid) een e-mail.

Naast het opsturen van het aanmeldingsformulier dient de contributie voldaan te worden. Dat gaat via een incasso van STGiethoorn. In tegenstelling tot voorgaande jaren ontvang je de trainingskaart tijdens de eerste les, deze wordt niet toegestuurd.

De lestijden en lesdagen staan vermeld op het inschrijfformulier

Je kunt het opgave formulier opsturen naar:
STGiethoorn
Wilma Dedden
Veneweg 63
7946 LE Wanneperveen

De contributie voor het seizoen 2018-2019 bedraagt € 145, – per lid. De betaling gaat via een incasso van STGiethoorn. IJsclub Giethoorn vergoedt het eerste lesjaar de helft van de kosten voor de kinderen uit postcodegebied 8355.

Voor het gebruik van de banen op de 400 meter baan, is het, dit jaar, weer noodzakelijk dat ouders/verzorgers over een begeleiderkaart beschikken. Zonder begeleiderkaart wordt u niet toegelaten. De begeleiderkaart voor het Jeugdschaatsen is bij de prijs inbegrepen.
Ouders/verzorgers die reeds een begeleiderkaart voor het schaatsen van een ander kind op de 400 meter baan hebben aangevraagd kunnen die kaart ook gebruiken voor het jeugdschaatsen en behoeven dus niet nog een begeleiderkaart aan te vragen.

Kleuterschaatsen

Het kleuterschaatsen zal net zoals voorgaande jaren plaats vinden op de zaterdagochtend.
Voor het kleuterschaatsen moet uw kind voor 1 oktober 4 jaar oud zijn en mag hij/zij mee schaatsen tot en met de 6 jarige leeftijd. Wij verzorgen deze lessen gedurende het seizen á €145,- per lid.

Ouder-kind schaatsen

Tijdens de les op woensdag van 18.15 – 19.15 uur en op zaterdag van 8.30 tot 9.30 uur is het vanaf dit seizoen mogelijk om ook als ouder te leren schaatsen. Een vereiste is wel dat uw kind wel al op Jeugdschaatsen zit. Ouders van kinderen van andere uren mogen uiteraard ook deelnemen. Minimale deelname is 25. Kosten zijn €145,- per seizoen.

Jeugdshorttrack

Jeugdshorttrack is een uur waarop kinderen kennis maken met het shorttracken en daarmee hun bochtentechniek verbeteren. Wanneer jij in het bezit bent van Schaatsvaardigheidspaspoort niveau 5 of hoger mag jij deelnemen aan het Jeugdshorttrack. De contributie voor komend seizoen bedraagt €145,-. Het dragen van handschoenen, knie- en scheenbeschermers evenals een helm is verplicht.

IJsclub Giethoorn

Naast de SchaatsTrainingsgroep Giethoorn bestaat er ook een IJsclub Giethoorn. Waarom deze vermelding zult u denken? Namelijk om het volgende:
De IJsclub Giethoorn heeft destijds het initiatief genomen om het schaatsen voor kinderen van de basisscholen te bevorderen. Dit is zeer geslaagd, want inmiddels melden zich kinderen aan uit een groot gebied van Noord West Overijssel.

Voor kinderen woonachtig in het postcodegebied 8355 en kinderen die niet in het bedoelde postcodegebied wonen maar wel in Giethoorn naar school gaan bestaat een speciale aanbieding van de IJsclub.
Voor kinderen die voor het eerst deelnemen subsidieert de IJsclub Giethoorn éénmalig de kosten van 10 lessen per kind. Dit komt neer op een korting van 50% op het lesgeld.

Ook de Steenwijker IJsclub heeft een aanbieding voor haar leden jeugdschaatsers die voor de eerste keer gaan deelnemen. Als je lid bent van een IJsclub vraag dan of er ook zo’n regeling bestaat.

Belangrijke regels/informatie

1. Het dragen van handschoenen is tijdens de les verplicht

2. De kleren zo aantrekken dat er geen blote ruggen zichtbaar zijn.

3. De kussens langs de banen zijn er niet om mee te spelen

4. Als de dweilmachine op het ijs is, mag er niemand op het ijs komen.

De ouders/verzorgers hebben bij het jeugdschaatsen een taak. Mocht uw kind problemen hebben met de schaatsen (b.v. onderbinden, losse veters e.d.) dan is het de bedoeling dat de ouders/verzorgers dit verhelpen. De trainer kan dan met de les doorgaan.

Op het ijs is het verplicht handschoenen te dragen. Dit is niet alleen voor de kou, maar vooral ter bescherming van de handen tijdens een eventuele valpartij. De ouders/verzorgers dienen hier op toe te zien.

De keuze van de schaatsen is erg belangrijk. Wij adviseren houtjes of easy gliders. U zult ongetwijfeld de vraag van uw kind krijgen “ïk wil op noren!”. Dit is natuurlijk mogelijk, maar ons advies: begin altijd op schaatsen die zo dicht mogelijk bij het ijs staan. Voor een goed advies kunt u altijd bij de trainer terecht.

Draag bij het schaatsen op houtjes/easy gliders wel goede, hoge en stevige schoenen of laarzen. Voor kinderen op noren geldt, dat de veters niet te lang moeten zijn en zeker niet onder de hak of onder de voet door moeten worden vastgebonden. Dus zorg er voor dat de veters de juiste lengte hebben, waarmee je de schaatsen gemakkelijk vast kunt maken.

Zorg er ook voor dat de schaatsen altijd goed scherp zijn. Na een aantal lessen ( 5 of 6) moeten de schaatsen geslepen worden. Heb je op natuurijs geschaatst? Slijp ze dan zeker voor je weer op kunstijs gaat schaatsen. Laat je schaatsen thuis niet in de tas zitten, voor noren geldt ook, niet in de hoezen laten zitten(droog ze goed af en leg ze op een droge plaats).