Gezondheidscheck

9 december 2019

  • Roel Broer

Onze club had ooit goede banden met Valentijn Rutgers, sportarts van de praktijk Sportgeneeskunde Drenthe. Leden konden hem consulteren en hij kon bij hen een gezondheidstest uitvoeren. 

In een vergadering van het bestuur werd hieraan gerefereerd en er werd besloten de contacten met Rutgers af te stoffen. Iedereen zorgt altijd goed voor het materiaal, laat het geregeld controleren, maar het is natuurlijk van evident belang je lichaam te checken als je het serieus gaat belasten.

Voorzitter Wim van der Heide toog naar Meppel voor een gesprek en van het een kwam het ander.

Gesprek

Een redacteur van de website werd gevraagd eens met Valentijn Rutgers te gaan praten. In Meppel, waar Valentijn Rutgers in het Spectrum Medisch Centrum Meppel in de Schoolstraat praktijk houdt, vond het gesprek plaats.

Valentijn is in de sportwereld beslist geen onbekende. Op de site van sportgeneeskunde Drenthe duizelt het je van alle disciplines waarin hij als sportarts of bestuurder actief was of is. Een paspop in een olympisch schaatssporttenue en een ingelijst shirt van de marathonploeg van Palet Schilderwerken refereren daaraan in zijn ruime spreekkamer. Hij ontvangt joviaal en behandelt de recreant even professioneel als de topsporter.

STG

Wij praten over STG. Een groep met zowel recreanten als wedstrijdsporters. Naast schaatsen wordt er gefietst, geskeelerd en beoefent men andere takken van sport. Over het algemeen stijgt de gemiddelde leeftijd. Het aantal leden dat zich onderwerpt aan een sportkeuring wordt als laag ingeschat. Wij concluderen dat het velen niet gaat om het leveren van topprestaties, maar dat het voldoening geeft als je het optimale uit je zelf weet te halen.

Sport-medisch onderzoek

Hoewel de meeste leden van STG denken in een blakende gezondheid te verkeren, kan het toch zijn dat je wilt weten hoe je van een blessure af komt, hoe je je sportprestaties kunt verbeteren, hoe je beter kunt trainen, of je nog kunt sporten met een chronische aandoening. Allemaal vragen waarmee je bij Rutgers terecht kunt.

Iets anders is wellicht voor ons nog interessanter: Hoe sta ik er lichamelijk voor. Een sport-medisch onderzoek geeft antwoord op die vraag. Veel hoeven we er hier niet over te zeggen, want alle mogelijke informatie vind je hier (www.sportgeneeskundedrenthe.nl

10 jaar later

De redacteur had eind 2009 al eens een Groot Sport-Medisch Onderzoek door Valentijn laten uitvoeren en de gegevens van toen werden na afloop vergeleken met de uitslagen van november 2019. Want dat is het aantrekkelijke: je krijgt de resultaten meteen overhandigd.

Financieel aspect

Op de site waar eerder op werd gewezen staat ook wat een groot SMO kost. Ben je aanvullend verzekerd? Dan kun je de rekening indienen bij je zorgverzekeraar en krijg je alles of een flink deel vergoed.

Aangepast onderzoek
Valentijn heeft voor leden van STG  een aangepast onderzoek, gericht op schaatsen, waarvan in elk geval een hartfilmpje, meting van de bloeddruk, longfunctie en inspanningstest met zuurstofmeting deel uitmaken.
Dat kost € 200,-.
Na ruim een uur verlaat je met het uitgebreide verslag en aanvullend advies het pand.