VERTROUWENSCONTACTPERSOON (VCP)

ST Giethoorn wil een schaatsvereniging zijn waar iedereen zich veilig en welkom voelt. Toch kan het gebeuren dat iemand dat anders ervaart. Dit is ongewenst gedrag en dat willen we stoppen. Als ongewenst gedrag voorkomt, willen wij dat als club graag weten en willen we jou daarbij ondersteunen.

Er zijn diverse vormen van ongewenst gedrag zoals: pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie, bedreiging, gewelddadig gedrag. Maar personen kunnen ook andere problemen ervaren waardoor je niet kan zijn wie je bent, of je kunt je buitengesloten voelen.

Je kan zelf met ongewenst gedrag te maken krijgen, maar je kan het ook bij een ander zien gebeuren. Ook dan (als coach, trainer, begeleider, medesporter of ouder) nodigt ST Giethoorn jou uit om contact te leggen met de Vertrouwenscontactpersoon (VCP). Bij een vermoeden van seksuele intimidatie zijn coaches, trainers en begeleiders dit zelfs verplicht om te doen.

Wat doet de VCP?
De VCP zal naar jouw verhaal luisteren en samen met jou kijken wat verdere stappen kunnen zijn. Soms is iets op te lossen binnen de vereniging, maar soms is het verstandig om er andere deskundigen bij te betrekken. Dit zal altijd in overleg met de melder gebeuren. De VCP is onafhankelijk. De gesprekken zijn vertrouwelijk.

Wie is de vertrouwenscontactpersoon van STGiethoorn

Jannie Eissen

Jannie Eissen heeft 45 jaar gewerkt als leerkracht in het basisonderwijs. Zij is momenteel trainster bij STG.

Paul van Os

Paul van Os heeft 40 jaar gewerkt als opbouwwerker (sociaal werk). Hij was o.a. betrokken bij een sociaal juridisch spreekuur. Bij STG is hij deelnemer 1.2 zondagochtend.

Jannie en Paul hebben in december 2022 de opleiding tot Vertrouwenscontactpersoon (VCP) gevolgd bij NOC*NSF.

Hoe kun je de VCP bereiken?
Via het e-mailadres vcp@stgiethoorn punt nl kun je contact leggen met de VCP. Hij/Zij neemt dan binnen 48 uur contact met je op. Het e-mailadres is uitsluitend bedoeld om een afspraak te maken en niet om daar al te vertellen waar het over gaat.

(Voorbeeldtekst: Hallo, ik wil graag een afspraak maken met Jannie/Paul*.

Naam en e-mailadres en/of telefoonnummer).

  • *benoem wie je wilt spreken.
  • Bij afwezigheid van de VCP of het uitblijven van respons binnen twee dagen naar aanleiding van een hulpvraag, en langer wachten geen optie is, adviseren wij de melder om iemand in te schakelen die je vertrouwt. Dat kan zijn je trainer, een bestuurslid, een familielid of iemand van de KNSB.