KwartetSchaatsen

23 januari 2020

  • Roel Broer

De clubs die actief zijn op Thialf organiseren eens per jaar een kennismakingscursus voor de jeugd van basisscholen. STGiethoorn is enthousiast medeorganisator. 

Groot succes

Uit Steenwijkerland en Westerveld kwamen zo’n 50 kinderen op drie zaterdagen naar Heerenveen om onder de bezielende leiding van kader van STG de (eerste) beginselen van het schaatsen onder de knie te krijgen. Het was een groot succes, de deelnemers waren laaiend enthousiast en kregen na afloop een oorkonde. Daarmee was de pret niet voorbij, want via intekenlijsten kon men voor de rest van het seizoen verder bij het Jeugdschaatsen, dat plaats vindt op verschillende dagen en uren.

Instroom

Er waren ook ouders die hun kind rechtstreeks aanmeldden voor de pupillen bij onze club. Het betrof dan wel kinderen die de slag al aardig te pakken hebben.
Wij van STG mogen onze handen dichtknijpen dat er altijd weer coaches zijn die in hun vrije tijd de jeugd aan het schaatsen probeert te krijgen. Per sessie waren er minstens vijf bij betrokken. Natuurlijk geeft het veel voldoening om te zien dat de kinderen genieten en graag verder willen. Maar toch …….