Jaarvergadering

23 januari 2021

  • Roel Broer

De jaarvergadering over het boekjaar mei 2019 t/m april 2020 houden op 21 januari 2021?
Het bestuur dacht: “Als we de vergadering uitstellen tot januari zal het vast wel weer mogelijk zijn fysiek samen te komen.” Niet dus.
Dus werd het een zoomvergadering.

Voorzitter Wim van der Heide kon toch 24 leden welkom heten en in zijn opening viel het woord pandemie, dat verder als een rode draad door de agenda liep.

Jaarverslagen

Dat van de secretaris riep nauwelijks vragen op. De penningmeester moest wel wat vragen beantwoorden over de jaarcijfers, die heel goed overeenkwamen met wat begroot was.

Zoomers achtten het verstandig om de sponsorgelden inzichtelijker te administreren. De voorzitter zegde toe dat in het bestuur te bespreken. Wie vragen heeft over sponsoring kan die naar het bestuur mailen.

Kascommissie

Sip Piest deed verslag en zijn kompaan Henk Mol ondersteunde dat. De boeken zagen er overzichtelijk uit en alles maakte een gedegen indruk. Wel stipten beiden wat aandachtspunten aan. Het bestuur gaat zich daarover buigen.
In de nieuwe kascommissie nemen Henk Mol en Gerrit Smink plaats. Addy Koetje is reserve.

Begroting

Penningmeester David Blum gaf een toelichting en legde uit dat het ‘natte vingerwerk’ was en dat de begroting is gemaakt met de opgedane kennis van de afgelopen maanden.

AllUnited
Na het opstartjaar valt de prijs van het jaarlijkse abonnement misschien wel de helft lager uit. Het ledenprogramma ontlast onze vrijwilligers, zodat zij minder tijd kwijt zijn aan het inschrijven van leden voor het schaatsen in Thialf.

Bestuursverkiezing

Geke Nooij werd herbenoemd. 

Wilma Dedden trad af en was niet herkiesbaar. Zij was 6 jaar onze ledenadministratrice en deed dat met grote accuratesse. Ook buiten de club viel dat op. Dikwijls stelden andere clubs vast dat STG de zaakjes weer goed voor elkaar had. De lat ligt hoog voor haar opvolger.

In haar dankwoord vertelde Wilma dat het nieuwe systeem haar veel hoofdbrekens had gekost en dat haar privésituatie bijdroeg aan het besluit om te stoppen.

Geert Oort, algemeen bestuurslid en coördinator natuurijs, was ook niet herkiesbaar. Ook hij werd bedankt voor de tijd die hij in de club heeft gestoken.

Benoeming nieuwe bestuursleden

We hebben een nieuwe ledenadministratrice.
Ineke Heersma werd door het bestuur voorgedragen en alle ‘Zoomers’ stemden in met haar benoeming. Ineke is geen onbekende binnen de club. In de tijd toen er nog een clubblad was, zorgde zij voor de redactie en was zij de grote animator. Wilma bood aan haar in te werken en die uitgestoken hand neemt Ineke graag aan.

Gerard Oord is de nieuwe coördinator natuurijs binnen het bestuur. In zijn welkomstwoord sprak hij uit dat hij hoopt het heel druk te krijgen.

Hans Joosten wordt algemeen bestuurslid en neemt ook zitting in de technische commissie.

Kledingcommissie

Lid van die commissie Wout van der Vegt vertelde dat er voor de laatste bestelronde weinig animo is geweest , maar dat is gezien de omstandigheden goed verklaarbaar. In maart is de bestelronde voor fietskleding. De leden worden via de mail op de hoogte gesteld.

Bij de vereniging ligt wat ‘grijpvoorraad’ voor leden die op stel en sprong kleding nodig hebben.

Hij benadrukte nogmaals dat leden rechtstreeks bij Bioracer/Hunter bestellen en daar ook afrekenen. 

Thialf

Iemand vroeg of er nog iets te melden is uit Heerenveen. De baancommissie heeft veelvuldig contact met Thialf, maar er valt niet veel over te zeggen. Men hoopt dat de jeugd vóór half maart nog in staat wordt gesteld wat wedstrijden te rijden.

Er wordt ook nog volop gedacht over hoe zegelhouders financieel tegemoet gekomen kunnen worden. In principe worden uren waarop je niet hebt geschaatst gecrediteerd.

Het bestuur denkt ook na over het terugbetalen van een deel van de contributie.  Voor de penningmeester wordt dat een heel gepuzzel.

De T.C.

Johan Heersma sprak dat dit onderdeel van de agenda een hamerstuk was. Alleen de jeugd heeft nog wat geschaatst. Joan Lubbinge heeft tijdelijk wat taken van Lucas Manden overgenomen.

Opleiding

Hans Joosten en Meine Jongschaap volgen een trainerscursus. Gemakkelijk is dat niet, want praktijkopdrachten kun je niet uitvoeren. Alles gebeurt vanuit huis en dan blijft het wel erg theoretisch. De één leverde zijn portfolio al in, zover was de ander nog niet.

Alternatieven

Iemand vroeg of er al gedacht is om alternatieve activiteiten voor de jeugd te organiseren. Ook werd erop gewezen dat de tijd tussen ijs- en droogtraining vrij lang is. De voorzitter zegde toe dat het bestuur gaat kijken of die tijd dit jaar ingekort kan worden.

Trainer/IT specialist

Dankzij Johan Heersma konden leden deelnemen aan deze bijzondere meeting. Niet iedereen bleek een doorgewinterde ‘zoomer’, maar met wat onderlinge hulp verliep de vergadering opmerkelijk goed. Sommige politieke partijen kunnen er nog een puntje aan zuigen. Na een begin met wat persoonlijke accenten, bijvoorbeeld over de grijze haren in de baard van één der leden en tips wat je daar aan kon doen, kreeg de vergadering gewoon de zakelijke uitstraling die je op een jaarvergadering mag verwachten.
Het duo Siep en Addy zorgde nog wel voor een vrolijke noot. Gehuld in schaatstenue en getooid met helm, gingen zij de vergadering in. Nadat de voorzitter had verklaard dat er van geen enkele kant gevaar dreigde werd de helm afgezet.