Super koele baan

2 maart 2024

  • Roel Broer

Komt er ergens in Steenwijkerland een ijsbaan waar je na één nacht matige vorst kunt schaatsen? Als het aan de sportvrienden Allard Pit (lid van onze club) en Henri Dekker ligt wel. Zij doen er alles aan om deze wens realiteit te laten worden. Op de schrikkeldag van dit jaar was Allard in de kantine van onze sponsor Jan Hogenberg om het uit te leggen aan de leden van STGiethoorn, terwijl Henri op hetzelfde moment bij de Ren en Toervereniging Steenwijk (RTV) de plannen uiteenzette. 

Het idee ontstond een jaar geleden. Met het opwarmen van de aarde wordt schaatsen steeds meer een zaalsport. Het is de bedoeling om een accommodatie neer te leggen die ook geschikt is voor aan schaatsen gerelateerde sporten zoals skeeleren en fietsen. Allard schetste een tijdpad. Dit jaar kan er een flinke stap gezet worden, opdat er in 2025 een concreet plan op tafel ligt.

Uniek veel clubs

Er zijn in Steenwijkerland wel 14 of 15 natuurijsclubs. Daarmee is de gemeente uniek. Al die clubs werden door Allard en Henri bezocht, waarbij niet alleen de besturen, maar ook leden aanwezig waren. Gekeken werd of er voldoende draagvlak was. Ongeveer 50 % van de clubs werd enthousiast en tekende een intentieverklaring. De participerende verenigingen zijn bereid om mee te werken aan het tot stand komen van het plan. Opvallend detail: het gaat vooral om verenigingen die actief zijn aan de noordoost kant van de gemeente.

Geen concurrent voor Thialf

Flevonice?
De geweldige kunstijsbaan die er lag in de Flevopolder kwam tijdens de bijeenkomst ter sprake. Waarschijnlijk liggen er ergens nog onderdelen. Waarom zou je die niet vervlechten in de aanleg van de baan. Allard gaf daar een duidelijk antwoord op. Het zou de exploitatie een stuk duurder maken en wij bevinden ons hier in de gelukkige omstandigheid dat Thialf vlak bij is en als slechtweer accommodatie onovertroffen is.

De gemeente Steenwijkerland

Met wethouder Harmsen is ook uitvoerig gesproken. De Stichting Schaats Breedtesport Steenwijkerland (SBS), in oprichting, kan op veel steun rekenen van de gemeente. Er wordt zelfs gesproken over een gebiedscoördinator voor het opstarten van een onafhankelijk locatie en exploitatie onderzoek.

Winterswijk als lichtend voorbeeld

De kritisch betrokken aanwezigen stelden vragen en deden Allard ideeën aan de hand. Want het is niet de bedoeling om het wiel opnieuw uit te vinden. In de regio zijn talloze voorbeelden te vinden, die overeenkomsten hebben met de plannen voor Steenwijkerland. Ook legden Allard en Henri hun oor te luister bij de mensen in Winterswijk, waar een baan ligt die dit jaar wel 9 keer open is geweest en waarop de nationale marathon op natuurijs werd verreden.

Eind maart zal er een centrale bijeenkomst komen voor alle participanten, waarbij ook fietsclubs betrokken zijn. Onze club is nog geen participant, maar een van de bestuursleden kreeg van Allard wel het A4tje uitgereikt waarop de voorwaarden staan om mee te doen.