Fietsen en droogtraining vormen belangrijke elementen in de voorbereiding op het schaatsseizoen.

Fietsen

Vanaf half april tot begin september wordt er op dinsdagavond gefietst.

Verzamelpunt is theater De Meenthe, Stationsplein 1, Steenwijk

Om 19.00 uur wordt er gestart.

We fietsen in twee of meer groepen. Er is een groep voor leden die gemiddeld ongeveer 26 kilometer per uur willen fietsen. Wie harder wil/kan sluit zich aan bij de andere groep(en).

Voor iedere groep is er een trainer, die de route bepaalt en die aanwijzingen geeft.

Droogtraining

De droogtraining vindt plaats op donderdagavond op de Woldberg. Verzamelpunt is de parkeerplaats aan het eind van de Bergweg (achter het tunneltje onder de A32 door).

Er wordt om 19.00 uur gestart.

De training staat o.l.v. een trainer, duurt ongeveer anderhalf uur en begint in mei.

Gedragsregels

Bij deelname aan de fietstrainingen geldt een aantal gedragsregels. Verwacht wordt dat iedereen zich hier aan houdt. Dan blijft het fietsen veilig en aangenaam. Dit komt tevens het imago van wielrenners en het toerfietsen in zijn algemeenheid ten goede.
De regels:

 • Er wordt als groep gereden, dus: ‘Samen uit, samen thuis!’
 • Iedereen houdt zich aan de verkeersregels.
 • Er wordt geen afval op de weg of in de berm gegooid.
 • Het dragen van een helm is verplicht.

We houden rekening met elkaar

 • Na een bocht en/of lastige situatie, houden de voorste fietsers tempo in totdat de groep weer aaneengesloten is.
 • Bij pech wordt er gewacht en geholpen bij de reparatie.
 • Nieuwe deelnemers aan een groep worden opgevangen en begeleid.
 • Iedereen doet een deel van het kopwerk en krijgt daar ook de kans voor.
 • Iemand die duidelijk moeite heeft met het tempo, mag op de tweede of derde rij fietsen.
 • Als iemand het tempo niet aan kan, wordt er gewacht en het tempo aangepast. De trainer kan mogelijk een andere oplossing kiezen.
 • Als iemand meerdere weken het tempo niet aan kan, wordt de betreffende persoon hierop aangesproken.
 • Als iemand aanzienlijk beter is dan de overige deelnemers gaat deze niet op kop rijden en het tempo bepalen. Beter is helemaal achteraan fietsen of bewust anderen uit de wind houden.
 • De voorste rijders geven duidelijk richting aan: met arm en roepen.
 • Het wisselen van koppositie in de groep kan op meerdere manieren gebeuren.
 • Binnen de groep worden duidelijke afspraken gemaakt welke methode wordt toegepast.
 • Bij twijfel rustig rechtdoor fietsen (indien mogelijk).
 • Obstakels (paal, gat, enz.) worden tijdig en duidelijk aangegeven door de voorste rijders en daarna doorgegeven.
 • Een kruising wordt als groep overgestoken.
 • ‘Auto tegen’ en ‘auto achter’ worden duidelijk hoorbaar doorgegeven.
 • In de bebouwde kom wordt het tempo aangepast aan de situatie.
 • Nooit abrupt van richting veranderen of remmen, tenzij het echt niet anders kan.
 • Iedereen wordt geacht deel te nemen op een goed onderhouden racefiets.

(bron: NTFU/TC De Liemers)