Onderscheiding

26 april 2024

  • Roel Broer

Roelof Groen is koninklijk onderscheiden. Het heeft onze majesteit behaagd om hem te benoemen tot lid in de orde van Oranje-Nassau. En dat alles vanwege bijzondere verdiensten jegens de samenleving.

Lees meer

Feestavond

22 april 2024

  • Roel Broer

Op zaterdag 20 april vond de afsluiting van het schaatsseizoen ’23-’24 plaats. De leden (met aanhang) waren uitgenodigd voor een gezellig samenzijn bij restaurant De Witte Hoeve in Giethoorn. De feestcommissie zal tevreden zijn geweest […]

Lees meer

Ereleden

22 april 2024

  • Roel Broer

Iemand die wegens verdiensten een bijzondere status heeft ten opzichte van gewone leden noemen we een erelid. Tijdens de feestelijke afsluiting van het seizoen werd deze titel aan Carla Ketellapper-Zielman en aan Ineke Dedden verleend. […]

Lees meer